مهدوی

افخم فولاد شرق

23%

خریدار ورق

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق 70 بلند ترجیحا الماس یا غرب یک ظرفیت ۰۹۳۹۵۴۴۳۱۲۷ اقای مهدوی

27 بهمن، 1399