توسعه شبکه های فولادی آسیا (تشفا)

سهراب دستگیر

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
25 بهمن، 1399 2 سال پیش

روغنی

خریدار ورق(رول) روغنی ضخامت 1/5 میلیمتر با عرض 1 متر حدود 20 تن خریدارم. 09124024437

×