خرید بار ورق گرم (سیاه) - RFQ-1539

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق اهواز از ضخامت ۲/۸تا۳/۵ خریدار هستیم. شماره تماس📱: 09135948480 09130083434

25 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)