فن اندیشان صنعت و انرژی سبز

ظهیرالدینی

56%

کلاف گرم - RFQ-1538

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار کلاف گرم ۱۵۰۰*۶ st52 دارای گواهی کیفیت با فاکتور ظرفیت ظهیرالدینی 09102178879

25 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)