خریدار ورق گرم - RFQ-1529

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۵ عرض ۱۵۰۰ ‌ورق ۶ عرض ۱۵۰۰ ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰ ظرفیت مبارکه خریداریم 09901262700

21 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)