خریدار ورق گرم - RFQ-1526

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

⚜️خریدار ورق ST52⚜️ ضخامت 4 - 5 - 6 -8 -10 عرض 1500 هستیم سراج قطعه توس 051-37666061 داخلی 303 و 304

21 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)