چت
ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم

⚜️خریدار ورق ST52⚜️ ضخامت 4 - 5 - 6 -8 -10 عرض 1500 هستیم سراج قطعه توس 051-37666061 داخلی 303 و 304

×