فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آهن قراضه

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

درجه با توجه به کارشناسی در کارخانه مشخص میگردد.

27 شهریور، 1398