کیان تجارت کوروش (آهن عامری)

لواسانی

55%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
19 بهمن، 1399 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه ضخامت 70 و عرض 1--- 1 ظرفیت ضخامت 60 و عرض 1--- 1 ظرفیت ترجیحا کرد یا تاراز 09190295003

×