رایان فلز

علیرضا فرزین فر

30%

ورق سیاه - RFQ-1504

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه , 2.5 بلند فولاد مبارکه به میزان 20 برگ 9123830784 فرزین فر

19 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)