شرکت فولاد فرم سپاهان نقش جهان

اسماعیل ضیائی

69%

سیاه - RFQ-1497

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه 8 و 10 عرض 1/5 ورق 3 عرض 1 متر فولاد ورق 2 عرض 125 هر کدام ظرفیت 09193705984

18 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)