فن اندیشان صنعت و انرژی سبز

ظهیرالدینی

64%

خریدار ورق گرم - RFQ-1476

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار 1500*7 st52 09102178879 یک کلاف 1000*3 st52 (ظهیرالدینی)

14 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)