خريدار ورق گيلان و اهواز - RFQ-1465

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق ٣/٥ گيلان يك ظرفيت خريدار ورق ٣/٢ تا ٣/٥ اهوازي يك ظرفيت مي باشم. 09130083434

13 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)