ورق گرم رول - RFQ-1440

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق گرم رول 2-5 میل مبارکه یا صبا عرض 1000و1250 رول سنگین

08 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)