ورق - RFQ-1430

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق خشک ابعادی درجه ۲ قیمت مناسب ضخامت ۱/۵ صد تن 09188145161

08 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)