فولاد تدبیر اصفهان

داریوش محمودیه

75%

ورق سیاه - RFQ-1425

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه رول ۵*۱۲۵۰ 09133363447

07 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)