فولاد مسامیر

امیرحسین اسکندری

58%

فلزات آلیاژی - RFQ-1417

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

شرکت فولاد مسامیر خریدار اینکونل ۷۵۰ ورق آلیاژ با ضخامت 8 دهم در 1*1 متر به میزان 1 عدد ۰۹۱۲۱۱۴۰۸۴۱ اقای اسکندری

06 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی