شرکت آرسام فولاد صدیق

آرسام فولاد

63%

روغنی - RFQ-1401

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق ١.٢٥ روغنى ٢*١ فايريك رول 09123022282

04 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)