رجایی

تولیدی فلس

36%
جزئیات...
سیم و سایر مفتول ها
29 دی، 1399 2 سال پیش

مفتول گالوانیزه

خریدار مفتول گالوانیزه ضخامت 2/40 و 3 مقدار: 2/5 تن 09177570340

×