مفتول گالوانیزه - RFQ-1383

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار مفتول گالوانیزه ضخامت 2/40 و 3 مقدار: 2/5 تن 09177570340

29 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها