خریدار ورق گرم - RFQ-1362

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق گرم ضخامت 8 و 10 مقدار : 320 تن 09131199611

22 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)