ورق گرم (سیاه)
22 دی، 1399 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم ضخامت 8 و 10 مقدار : 320 تن 09131199611

×