دولتی

بازرگانی اسکدار

36%

خریدار ورق گرم - RFQ-1358

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق اکسین ، سایز 2 تا 4 میلیمتر. مقدار مورد نیاز: 4 ظرفیت 09124939044

21 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)