فولاد گستران کرمانشاه

سعید میرانی

69%

کویل گرم - RFQ-1353

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

درخواست خرید کویل گرم درجه دو یا گیلان از ضخامت ۳/۲ تا ۴/۵ عرض۷۵۰ تا ۹۰۰ یا ۱۳۳۸ تا ۱۵۰۰ میزان درخواست: ۲۰۰ تن 09120491493

20 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)