خریدار میلگرد آجدار - RFQ-1352

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

میلگرد مورد نیاز جهت اجرای ساختمان کنترل پست میانی: ۱-سایز ۸ : ۱۴۰ شاخه ۲-سایز۱۲: ۶۵۰ شاخه ۳-سایز۱۴: ۷۰۰ شاخه ۴-سایز ۱۸: ۴۵ شاخه سایز ۲۵: ۲۵ شاخه تماس بگیرید: 09361042749

20 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات میلگرد آجدار