خریدار سیم مفتول گالوانیزه - RFQ-1325

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار سیم مفتول گالوانیزه ضخامت 1/5 مقدار مورد نیاز :500کیلو 09904405446

13 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها