نیکا فلز

جهانگیر صادقی

50%

خریدار ورق 9016

دسته محصولات :

ورق گالوانیزه و رنگی

نیکا فلز خریدار ورق 9016 مبارکه رنگ سفید ضخامت 0.5 عرض 1250 مقدار مورد نیاز : 1 ظرفیت 09126393422

فایلهای ضمیمه :
13 دی، 1399