ساتکو

دکتر رضا دامادی

50%

خریدار مواد اولیه ریخته گری - RFQ-1313

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی سایر فلزات

دایکوت دما 500درجه برای فولاد گرم کار استفاده میشود 09309047780

10 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تولیدات و مصنوعات فلزی