ورق 70 روغنی فولاد - RFQ-128

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق 70 روغنی عرض 125 و 100 و عرض مختلف مقدار 100 تن

17 تیر، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)