چت

سدید برش آذربایجان

محمد اکبری کجاباد

54%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

ورق 70 روغنی فولاد

ورق 70 روغنی عرض 125 و 100 و عرض مختلف مقدار 100 تن

×