فاخر قطعه کاران

فیض اله زاده

51%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
21 تیر، 1400 2 سال پیش

2 و 3 میل فولاد یا سبا

کویل گرم 3 میل عرض 1250 یا 1500 2*1000 خریدارم تماس : 09128730164

×