فاخر قطعه کارن

فیض اله زاده

53%

2 و 3 میل فولاد یا سبا

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

کویل گرم 3 میل عرض 1250 یا 1500 2*1000 خریدارم تماس : 09128730164

01 دی، 1399