آریا صنعت دلیجان

فریدون مظاهری

70%

ورق گرم - RFQ-1247

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار کویل گرم 2*1250 2/5*1250 3*1250 031-36067 داخلی 211 الی 220

24 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)