بازرگانی آهن شریف

الهه شریف زاده

50%
جزئیات...
تیرآهن (IPE)
23 آذر، 1399 2 سال پیش

خرید تیر اهن ذوبی اصفهان

خریدار تیر 14 تا 27 اصفهان ذوبی 1 تا 10 ظرفیت مشهد خین عرب خیابان طرحچی بازرگانی اهن الات شریف ( علیرضا غلامی ) تلفن : 05136903880 05136903881 09151152032

×