ضخامت ۲.۳ دهم - RFQ-1238

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

مقدار مورد نیاز ۲۰ تن با شناسنامه و تایید ضخامت عرض ۱۲۵ 09351622922

22 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)