احسان پیرهادی

آریاخم۲

57%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1399 2 سال پیش

ضخامت ۲.۳ دهم

مقدار مورد نیاز ۲۰ تن با شناسنامه و تایید ضخامت عرض ۱۲۵ 09351622922

×