بازرگانی آهن شریف

الهه شریف زاده

50%
جزئیات...
نبشی
18 آذر، 1399 2 سال پیش

نبشی و ناودانی

شرکت بازرگانی آهن شریف : محصول نبشی با ضخامت 3 تا 12 از هر کدام به میزان 24 تا 100 تن و انواع محصول ناودانی را از هر کدام به میزان 24 تا 100 تن به قیمت کارخانه خریداری می کنند. برای تماس و هماهنگی با شماره 36903881_051 جناب علیرضا غلامی ( مشهد)تماس بفرمایید.

×