بازرگانی آهن شریف

الهه شریف زاده

50%
جزئیات...
میلگرد آجدار میلگرد ساده
18 آذر، 1399 2 سال پیش

میلگرد آجدار و ساده

شرکت بازرگانی آهن شریف : محصول میلگرد آجدار و ساده با مشخصات 8 تا 32 از هر کدام به میزان 24 الی 100 تن به قیمت کارخانه خریداری می کنند. برای تماس و هماهنگی با شماره 36903881_051 علیرضا غلامی ( مشهد) تماس بفرمایید.

×