تکنو صنعت اصفهان

داوود پرور

50%

خریدار گرد 42 و 34

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

تکنو صنعت اصفهان خریدار گرد 42 ....مقدار :۷ تن گرد 34...مقدار: ۳ تن ۰۹۱۳۴۷۲۸۷۳۳ ۰۳۱۳۷۴۷۴۸۸۷

18 آذر، 1399