تکنو صنعت اصفهان

داوود پرور

50%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
18 آذر، 1399 2 سال پیش

گرد 42 و 34

تکنو صنعت اصفهان خریدار گرد 40 ....مقدار :7 تن گرد 34....مقدار: 3 تن ۰۹۱۳۴۷۲۸۷۳۳ ۰۳۱۳۷۴۷۴۸۸۷

×