تکنو صنعت اصفهان

داوود پرور

50%

گرد 42 و 34 - RFQ-1214

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

تکنو صنعت اصفهان خریدار گرد 40 ....مقدار :7 تن گرد 34....مقدار: 3 تن ۰۹۱۳۴۷۲۸۷۳۳ ۰۳۱۳۷۴۷۴۸۸۷

15 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی