چدن سازان اصفهان

ابوالقاسم قدمی

68%

خرید غلتک و رینگ ضایعاتی - RFQ-1171

دسته محصولات :

تجهیزات و ماشین آلات

شرکت چدن سازان در جهت تامین بخشی از مواد اولیه خود خریدار غلتک و رینگ مستعمل و ضایعاتی می باشد. 09132077598 جناب کرمی

فایلهای ضمیمه :
05 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تجهیزات و ماشین آلات