مهشید قائمی

قائمی

22%
جزئیات...
میلگرد آجدار
02 آذر، 1399 2 سال پیش

خریدار میلگرد

شرکت آفرینه میلگرد گریدهای 132 شاخه میلگرد 8. a2.... و 12a3..... 205 شاخه و 18..... a312 شاخه . و 22... a345 شاخه 09361042749 محل تحویل تحویل عسلویه

×