خریدار ورق گرم - RFQ-1129

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

کویل گرم انباری 3.3عرض مختلف 50 تن 03152999

27 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)