تکنو صنعت اصفهان

داوود پرور

50%

خریدار ck 45 - RFQ-1111

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

تکنو صنعت اصفهان خریدار ck 45 یزد گرد85 -----95*95---- 6 متری -----3 شاخه ck 45 یزد گرد260---95*95----3 متری-------1 شاخه mo 40 گرد 50-------1 تن تلفن تماس 03137474887

25 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی