چت

تکنو صنعت اصفهان

داوود پرور

50%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
25 آبان، 1399 3 سال پیش

خریدار ck 45

تکنو صنعت اصفهان خریدار ck 45 یزد گرد85 -----95*95---- 6 متری -----3 شاخه ck 45 یزد گرد260---95*95----3 متری-------1 شاخه mo 40 گرد 50-------1 تن تلفن تماس 03137474887

×