فولاد اروند کار اسپادانا برادران شمس

سجاد شمس

53%

تیر 27 و تیر 50

دسته محصولات :

تیرآهن (IPE)

تیراهن 27 به طول 130سانت به تعداد 16 یا تیر 27 به طول 270 سانت به تعداد 8 عدد تیراهن 50 به طول 12متر به تعداد ۲ عدد 09137015581

24 آبان، 1399