میلگرد ck45 - RFQ-1105

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

خریدار میلگرد ck45 مقدار : تناژ 09122246694

فایلهای ضمیمه :
24 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی