امیر شمس

تراشکاری ثامن

38%
جزئیات...
تجهیزات و ماشین آلات
20 آبان، 1399 2 سال پیش

دستگاه جوش و پرس

دستگاه جوش و پرس از هر کدام 1 الی 2 تعداد خریداری می کنند. 9121402913 جناب شمس

×