امیر شمس

تراشکاری ثامن

38%

دستگاه جوش و پرس - RFQ-1096

دسته محصولات :

تجهیزات و ماشین آلات

دستگاه جوش و پرس از هر کدام 1 الی 2 تعداد خریداری می کنند. 9121402913 جناب شمس

20 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تجهیزات و ماشین آلات