امیر شمس

تراشکاری ثامن

38%

ورق سرد - RFQ-1095

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

از جنس st 14 به میزان ماهیانه 3تن خریداری می کنند ( اگر قیمت مناسب باشد بالاتر تا 5 تن هم خریداری می کنند ) 9121402913 اقای شمس

20 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)