کپ جوشی - RFQ-1083

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی

کپ جوشی 6 اینچ ضخامت 5الی 6 میل قطر کپ 164 تعداد 500 عدد 09139339811

19 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تولیدات و مصنوعات فلزی