ورق گرم - RFQ-1076

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق گرم به عرض 1500در حالت رول و به ضخامت 8 , 10, 12به 100تن خریداری میشود 09140785474 جناب آقایی

14 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)