مجید پارسایی

آهن آلات سپاهان

50%
جزئیات...
میلگرد آجدار
14 آبان، 1399 2 سال پیش

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17608

میلگرد 12 آجدار شرکت قائم به مقدار 1 ظرفیت ( 24تن) خریداری می شود. 09123518307

×