مجید پارسایی

آهن آلات سپاهان

50%
جزئیات...
نبشی
14 آبان، 1399 2 سال پیش

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18793

نبشی 4 باگوشت 2میل خانم سبک با رباشه 48000تن خریداری میشود. 09123518307 اقای پارسایی

×