سید جواد میرباقری

فروشگاه فلزات میرباقری

38%
جزئیات...
قراضه (ضایعات)
11 آبان، 1399 2 سال پیش

قر اضه ضایعات

قراضه ضایعات آهن و چدن روزانه 5 تن خریداری می کنیم 09125101379 اقای میرباقری

×