سید جواد میرباقری

فروشگاه فلزات میرباقری

38%

قر اضه ضایعات

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

قراضه ضایعات آهن و چدن روزانه 5 تن خریداری می کنیم 09125101379 اقای میرباقری

11 آبان، 1399