ورق a516 - RFQ-1059

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

خریدار ورق a516 مقدار 70 تن 09132048105

فایلهای ضمیمه :
10 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی