پایدار فولاد نیما

بینایی

57%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
03 خرداد، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدارورق ۱/۵ بلند روغنی فولاد غرب یا مبارکه هستیم .

×