پایدار فولاد نیما

بینایی

54%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
03 خرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدارورق ۱/۵ بلند روغنی فولاد غرب یا مبارکه هستیم .

×