چت

اعلام موجودی پایدار فولاد نیما (بینایی) - 15052

ورق گرم (سیاه)
10 اسفند، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 اسفند (کد : 55944)

۱۰ عرض ۱۱۰۰ st37 ۶ عرض ۱۳۵۰ dd13 ۱۶ عرض ۱۱۵۰ st37 ۱۰ عرض ۱۰۵۰ st52 پلاک

ورق روغنی (سرد)
08 اسفند، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 08 اسفند (کد : 55932)

پایدار فولاد نیما تامین انواع ورقهای سیاه و روغنی و گالوانیزه اسپیره روغنی دفتر : ۰۳۱۳۳۳۴۵۶۱۴ ۰۳۱۳۳۳۴۱۶۸۷-۸

ورق گالوانیزه
08 اسفند، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 08 اسفند (کد : 55931)

پایدار فولاد نیما تامین انواع ورقهای سیاه و روغنی و گالوانیزه اسپیره روغنی دفتر : ۰۳۱۳۳۳۴۵۶۱۴ ۰۳۱۳۳۳۴۱۶۸۷-۸

ورق گرم (سیاه)
08 اسفند، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 اسفند (کد : 55930)

پایدار فولاد نیما تامین انواع ورقهای سیاه و روغنی و گالوانیزه اسپیره روغنی دفتر : ۰۳۱۳۳۳۴۵۶۱۴ ۰۳۱۳۳۳۴۱۶۸۷-۸

×